‘Alting og Stilhed’ er opstået som et samarbejde mellem
Koreografistuderende Sebastian Kahr Rasmussen, scenografistuderende
David Gehrt og arkitektstuderende Asger Risborg Jakobsen. Vi har
spurgt os selv, hvad det betyder at lave et afsluttende arbejde på
en uddannelse. Vi ønsker ikke at fremstille de kundskaber, vi allerede
Ved institutionen producerer. I stedet betragter vi afgangsprojektet
som en overgangsfase, hvor vi forlader institutionen. Det er en mulighed
for at dokumentere den refleksion uddannelsen har produceret på os.

Vi har forsøgt at distancere os fra de rammer, som institutionen
traditionelt tilbyder for et afgangsprojekt. Ud fra et ønske om selv
at definere arbejdets struktur er produktionsplaner blevet annulleret.
Den Danske Scenekunstskoles værksteder, menneskelige samt økonomiske
ressourcer står stadig til rådighed. Ved siden af skolen står en container.
Herfra undersøger vi afgangsprojektet.

Containeren fungerer som et laboratorium, hvori rumlige koncepter udvikles
så relationer mellem kroppe kan tænkes på ny. Praksis defineres undervejs
af de behov som opstår. Æstetik optræder som et resultat af behovet. Indtil
d. 30. maj vil vi transformere og udbygge containeren i takt med at arbejdet
defineres. Afgangsprojektet fungerer som enløbende interdisciplinær bebyggelse.
Hverken som arkitektur eller performance, forestilling eller bygning,
men som en situation, hvorfra samvær materialiseres.
Arbejde Arbejdsrummet Behov Biblioteket Braendeovnen Camp